• Dierenkliniek

  Meer informatie over de dierenkliniek

  Lees verder
 • Dierenhotel

  Meer informatie over het dierenhotel

  Lees verder
 • Paardenkliniek

  Meer informatie over de paardenkliniek

  Lees verder
 • Extra service

  Meer informatie over extra services

  Lees verder
 • Acupunctuur

  Meer informatie over acupunctuur

  Lees verder

Peesproblemen bij paarden en honden: Shockwave- therapie

Een shockwave-behandeling vindt bij ons op de kliniek plaats. Daarvoor kunt een telefonisch een afspraak maken. Hieronder vindt u meer informatie over shockwave-behandelingen, wat het is en hoe het werkt.

Shockwave-therapie (SWT) is een bij dieren vrij nieuwe behandelingsmethode die vooral ingezet wordt bij de behandeling van pees- en bandletsels, arthrose en frakturen die slecht willen genezen.

ESWT of extracorporal shock-wave therapie is een behandelingstechniek die kan gebruikt worden bij een aantal orthopedische problemen bij paarden.

Deze behandelingsmethode is zoals vele therapieën afgeleid vanuit de humane geneeskunde. Oorspronkelijk werd de shock-wave therapie gebruikt voor het verbrijzelen van nierstenen. Later werd shock-wave ook gebruikt als behandeling
van bv. tenniselleboog en hielspoor.

Wat is shock-wave therapie?

Zoals de term zelf zegt, wordt gebruik gemaakt van “shock-waves”. Dit zijn hoog-energetische geluids drukgolven die worden opgewekt in een generator en via een “applicater” in het te behandelen weefsel worden overgebracht.

Welke effecten hebben shockwaves op het lichaam ?

Naast het puur mechanisch effect treedt ook een invloed op celniveau op :

 • stimulatie van de celdeling
 • de activiteit van bepaalde receptoren aanwezig op het oppervlakte van de cellen wordt extra gestimuleerd
 • thv. de aanhechting van pezen en ligamenten kan na behandeling met shockwave een verhoogde doorbloeding vastgesteld worden, dit leidt tot een sneller herstel en een verlaagde pijngewaarwording

Het effect is afhankelijk van het energetisch niveau en het aantal shocks dat wordt toegediend. Bij gebruik van een te hoog niveau energieniveau of te veel shock kan weefselnecrose optreden. Bij te laag energieniveau bij de behandeling van botproblemen zal dan weer geen effect bekomen worden. In andere gevallen zal een laag energieniveau dan weer een positief effect hebben op de celactiviteit en de wondheling. Het is daarom zeer belangrijk dat het gebruik van shock-wave therapie gebaseerd is op grondig klinisch en vaak ook echografisch onderzoek. Dit vereist de nodige kennis van de verschillende letsels.

Nadelige effecten :

Bij correct gebruik van het toestel zijn er geen nadelige effecten te vrezen. Bij onoordeelkundig gebruik kan echter weefselschade optreden.

Indicaties :

Zoals hoger reeds vermeld wordt shock-wave reeds een 15-tal jaar gebruikt in de humane geneeskunde. Naast het oorspronkelijke doel voor het verbrijzelen van nierstenen, worden ook heel wat orthopedische problemen aangepakt met shock-wave therapie. Enkele gekende voorbeelden zijn: behandeling van slecht helende fracturen (delayed union of non union), behandeling van tenniselleboog en hielspoor. Vrij recentelijk wordt ook in de behandeling van peesproblemen gebruik gemaakt van shock-wave therapie. Hierbij denken we vnl. aan de behandeling van achillespeesproblemen en aan chronische pijn in het patellair ligament.

In de paardengeneeskunde wordt shock-wave vnl. gebruikt in de orthopedie. Enkele voorbeelden van wat in aanmerking komt om met shock-wave te behandelen:

 • spat (osteo-arthrose tarsometatarsale en distaal intertarsale gewricht)
 • stressfracturen van de pijp (sore shins)
 • hoefkatrol
 • aanhechtingsproblemen van pezen en ligamenten (insertidesmopathie, high suspensory desmitis)
 • rugklachten (kissing spine)
 • peesklap en chronische peesproblemen(tendinitis)

Bij honden wordt shock-wave succesvol gebruikt bij de behandeling van peesproblemen, zoals de biceps- en tricepspees, spondylose en artrose.