• Dierenkliniek

  Meer informatie over de dierenkliniek

  Lees verder
 • Dierenhotel

  Meer informatie over het dierenhotel

  Lees verder
 • Paardenkliniek

  Meer informatie over de paardenkliniek

  Lees verder
 • Extra service

  Meer informatie over extra services

  Lees verder
 • Acupunctuur

  Meer informatie over acupunctuur

  Lees verder

Hoesten bij paarden, hoe erg is dat nu?

Paarden horen niet te hoesten. Wanneer je paard meer dan af en toe hoest is het verstandig het door een dierenarts te laten nakijken en behandelen. Waarom? Omdat bij iedere hoest longblaasjes beschadigd raken. En als je een paard maar lang genoeg laat hoesten raken er zoveel longblaasjes beschadigd dat een paard met zijn buikspieren moet gaan ademen om nog genoeg lucht binnen te krijgen. Het eindstadium is dan een dampig paard dat voor de sport minder of zelfs niet meer geschikt is.

Ademhalingsziekten vormen een groot probleem bij paarden. Veel paarden hebben nogal eens last van hoesten en/of een verminderd uithoudingsvermogen. Met o.a. antibiotica, luchtweg verwijdende middelen en slijmoplossers proberen we deze paarden weer gezond te krijgen. Maar net zoals wij na een griepje soms weken tot maanden last kunnen hebben van een droge, prikkelende hoest, kan dat ook bij paarden zo zijn.

Meestal begint het met een infectie. Het paard is dan ziek, heeft koorts en neusuitvloeiing. Met medicijnen knapt het paard wel snel op, maar af en toe hoesten blijft, of het kan zijn dat het uithoudingsvermogen niet goed terugkomt. Vaak komt dit omdat door de luchtwegproblemen de spieren van de borstkast gespannen zijn geworden en daardoor het ademen moeilijker gaat. Het is dus van belang dat een acuut luchtwegprobleem direct wordt opgelost. Dus wanneer een paard ziek is, koorts heeft, hoest of neusuitvloeiing heeft, dient het direct behandeld te worden. De behandeling is o.a. afhankelijk van de temperatuur van het paard, wel of geen neusuitvloeiing en hoe de neusuitvloeiing eruit ziet, de gevoeligheid van de keel, de ademgeluiden van longen en het uithoudingsvermogen van het paard.

Hoesten wordt veroorzaakt door een irritatie van de keel, luchtpijp, de longen of een combinatie daarvan. De irritatie kan aanhouden na een acute luchtweg infectie of ontstaan door bijvoorbeeld een slecht stalklimaat en allergieën. Het is van belang dat bij een paard dat al langer hoest, onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak ervan, zodat de behandeling goed aansluit op de oorzaak.

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit?
Als eerste doen wij een klinisch onderzoek. We luisteren naar de longen en voelen aan de keel, maar we kijken ook hoe het paard ademt en kijken of de voorhoofdholtes vrij zijn. Soms willen we dat het paard nog even gelongeerd wordt, zodat we na inspanning nogmaals kunnen luisteren en kijken. (Soms lijkt het dat we niet zoveel doen, maar een groot deel van ons werk bestaat uit kijken met onze ‘klinische blik’ die we in de loop der jaren ontwikkeld hebben :) )

Daarna bepalen we welk vervolgonderzoek nodig is. Dan kijken we in de keel en de luchtpijp met een endoscoop (flexibele kijkbuis). Zo kunnen we beoordelen of er veel slijm geproduceerd wordt en waar dat vandaan komt. We kunnen de keel zien, het strottenhoofd en dieper in de longen kijken of de diepere luchtwegen zijn aangetast. Ook kunnen we via de endoscoop monsters nemen voor kweek, zowel voor bacteriën als voor celkweekjes.

Ook kunnen we bloedonderzoek doen om te kijken of het paard allergisch is.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek komt zullen we het paard gaan behandelen en krijgt u tips mee voor thuis.

Welke tips? En hoe kan er behandeld worden?
Bacteriën als oorzaak:
Wanneer er een bacterie wordt gevonden zal het paard antibiotica krijgen. Naast de bacteriekweek die wordt gedaan, krijgen wij ook een uitslag voor welke antibiotica de bacterie gevoelig is. Een kweek is dus niet alleen om te kijken of er een bacterie wordt gevonden, maar ook met welk antibioticum het behandeld moet worden.

Andere medicamenten:
Wanneer blijkt dat een paard een gevoelige keel heeft kan de keel worden ingespoten met irritatie remmende geneesmiddelen. Ook kan een hoestdrank voor de keel worden voorgeschreven. Die hebben we ook doping vrij J. Voor longproblemen helpen hoestdranken niet, dan krijgt het paard bijvoorbeeld slijmoplossende medicamenten, of luchtwegverwijdende. Daarom is onderzoek van belang om te weten wat je moet geven. Ook hebben we natuurlijke middelen om de luchtwegen van het paard te herstellen, zoals op basis van plantenextracten ontwikkeld door een dierenarts die volledig holistisch werkt. En wanneer het paard allergisch is kunnen we met een injectiekuur proberen de allergie te doorbreken. Of het paard krijgt irritatieremmende middelen die je over het voer kan geven.

Acupunctuur
Door de luchtwegproblemen zijn de spieren van de borstkast gespannen geworden en het ademen gaat daardoor vaak moeilijker. Daardoor komt het uithoudingsvermogen niet goed terug of het paard blijft toch wat hoesten. Deze spanning van de borstkast is te behandelen met acupunctuur. Meestal is dit zelfs de enige mogelijkheid om het paard, dat al met van alles behandeld is, van het hoesten af te krijgen. Je kunt paarden immers geen ademhalingsoefeningen laten doen, zoals bij mensen. Ook bij paarden die chronisch hoesten, zonder een infectie vooraf, geeft acupunctuur goede resultaten. De acupunctuurbehandeling kan worden gecombineerd met Chinese medicijnen (in poeder of druppel vorm) over het voer.  Meestal zijn zo’n 5-7 behandelingen noodzakelijk (zeker in chronische gevallen), de eerste 3x met 1 week tussentijd.

Tips
1. Zorg voor een goed stalklimaat. Hou de stal fris, maar zonder tocht.
2. Bij paarden die hoesten door irritatie van de keel of luchtpijp kan het helpen om nat hooi te geven. Wat is nat hooi? Dat is hooi dat gedurende 6 tot 12 uur onderwater in een kuip heeft staan weken!
3. Zorg ervoor dat het paard niet ziek wordt, niet geïnfecteerd raakt door virussen. Hoe doe je dat? Door vaccinatie. Vaccineer je paard minimaal 1x, maar beter is 2x per jaar (verplicht voor internationale sportpaarden) tegen influenza. En overweeg te vaccineren tegen rhinopneumonie. Dat is een virus dat  zorgt voor een groot deel van de luchtwegproblemen bij paarden.

Zoals je ziet, luchtwegproblemen bij paarden hebben een verschillende oorzaak en daardoor ook een verschillende aanpak. Zie ons als een begeleider van de gezondheid van je paard, zodat je optimaal kunt genieten en presteren met je paard.

Randy de Greef
Erkend paardenarts
Erkend keuringsdierenarts

Linda van Veen
Dierenarts
Certified Veterinary Acupuncturist
Certified Veterinary Food Therapist